Uspešna priča Mirjane Solarević

Često mi se dešavalo da, trudeći se da budem fina prema ljudima iz okruženja, u stvari ja budem ta koja je povređena i da više

Uspešna priča Mirjane Solarević