Dragana Štulić i njena ćerka Sofija

RADOSNO SAZNANJE

Ko zna a ne zna da zna, probudi ga!

Ko ne zna a zna da ne zna, nauči ga!

Ko zna I zna da zna, sledi ga!

Ko ne zna a ne zna da ne zna, kloni ga se!

Ko ne zna a tvrdi da zna, čuvaj ga se!

( Mudrost Veda- Indija)

Biljana Grbović je osoba koja zna, i zna da zna, i svakako neko koga je lepo slediti. Ona ne želi da bude ni life couch, ni guru. Ona nas vodi kroz naša lična iskustva i poštena traganja, upoznajući nas sa otkrićima koja unose svetlost u naš duh. Ali nas i suočava sa našim strepnjama i nadama. Biljana poseduje redak dar da obogati i unapredi život svakog pojedinca. Dragoj, mojoj Biljani, u znaku radosnog saznanja – Srećan je čas kada smo se srele…

Dragana i Sofija