Politika privatnosti

Ko smo mi?

Udruženje roditelja Matica, Hadži Ruvimova 4, 21000 Novi Sad obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Udruženje roditelja Matica prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
Fotografije
Video snimci

Svrha obrade i pravni osnov

Udruženje roditelja Matica koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Obrada transakcija
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Udruženje roditelja Matica podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku

Korisnici podataka

 NE prosleđujemo, NE prodajemo, NE iznajmljujemo vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Udruženje roditelja Matica štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita
Sistem privilegija i rola

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Udruženje roditelja Matica ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Udruženje roditelja Matica ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Udruženje roditelja Matica ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili                                                                      osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Udruženje roditelja Matica na sledeće načine:
Adresa: Udruženje Roditelja Matica, Hadži Ruvimova 4, 21000 Novi Sad

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.