Roditelji, sada se držite!

Roditelji, sada se držite!   Raspustiti već raspuštenu decu, bilo bi pogubno. Ne dozvolite vašoj...

Roditelji, sada se držite!

.    

Dok je njih, lepo je

Hvala ti Bože, što i dalje postoje: dečaci koji ne psuju, devojčice koje se ne...

Dok je njih, lepo je
Kako raste budući materijalista

Uskoro će decembar, mesec u kom kreće ludilo koje glasi ,,kako naći najbolji mogući poklon...

Kako raste budući materijalista