Produženi boravak DA ili NE

Kada ste se raspitivali o produženom boravku, uglavnom ste mnogo toga dobrog čuli, ali ipak...

Produženi boravak DA ili NE