osmeh i čestitost

Bez osmeha, ni čestitost ne može da ti pomogne!

Skoro sam gledala neki film u kom je glavni lik bio čovek koji je imao problema sa novcem i  koji je zbog toga bio veoma depresivan i ogorčen.Stalno su mu pažnju privlačili bogataši koji su na nepošten način došli do svoga imanja. On je uvek bio pošten, pa je smatrao je da život nije fer jer se ta osobina njemu nije odrazilo na bankovni račun. Poznajete li ovakve ljude?

Obratio se nekom mudracu za savet i dobio genijalan odgovor:,,Bez osmeha, ni čestitost ne može da ti pomogne!”

Iako je bio veoma moralan i vredan čovek, nije mogao da bude usepešan zbog svoje mrzovolje i negativnosti. Potpuno verujem da je bez zahvalnosti i vedrine nemoguće napredovati velikim koracima. Ako se u vas uvuče crv nezadovoljstva, može da vam izjede, oglođe i ostruže svaku šansu za uspehom.

Razmišljajte o ovome! Radujem se kad pomažem!

Biljana Grbović

Write a comment