Prihvatam

Možda čak i nisam ništa skrivila onome ko me vređa, možda su moj postupak namerno...

Prihvatam