Dok je njih, lepo je

Hvala ti Bože, što i dalje postoje:

  • dečaci koji ne psuju,
  • devojčice koje se ne puće,
  • momci koji su romantični,
  • devojke koje se zastide,
  • majke koje kuvaju ručak,
  • očevi koji idu direktno kući sa posla,
  • babe koje hoće da čuvaju unuke,
  • dede koje dime šunku i kisele kupus potomcima,
  • rođaci koji slave slavu i
  • komšije koje se javljaju uz osmeh.

Dok je njih, lepo je, zar ne?

Biljana Grbović

Radujem se da pomažem!

Write a comment